Avis legal

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es posa en coneixement dels usuaris que el lloc web www.juegoresponsable.kirolbet.es és titularitat de ARTXIBET 2022 S.A.

ARTXIBET 2022 S.A, amb CIF A67778860, es troba inscrita en el Registre Mercantil de Melilla amb tom 117, foli 212, full ML 2889, i té el seu domicili social a Candido Lobera 5 AT 3, 52001 Melilla.

SOBRE EL WEB

La visita o l'accés a aquest lloc web exigeix l'acceptació dels termes d'ús d'aquest que, en cada moment, estiguin vigents en aquesta adreça.

En cas de no estar d'acord amb els termes i les condicions descrits a continuació, l'usuari s'ha d'abstenir d'utilitzar aquesta pàgina web i els serveis relacionats amb aquesta.

RESPONSABILITATS

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'USUARI i es compromet a observar i complir rigorosament les disposicions disposades aquí, així com qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable per la legislació vigent.

En qualsevol moment i sense avís previ, es podran fer modificacions, actualitzacions o serveis de manteniment sobre els continguts i elements exposats al web, i l'accés o l'ús del web pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible. L'empresa no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de disponibilitat del lloc web o de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de l'accés o de l'ús del lloc web.

Els continguts del lloc web són de caràcter general i no impliquen la formalització d'una relació juridicocomercial entre les parts. L'empresa no es responsabilitza de les decisions adoptades a partir de la informació subministrada al web, ni dels danys i perjudicis produïts en l'usuari o tercers amb motiu d'actuacions dutes a terme a partir de la informació obtinguda al web.

Qualsevol enllaç d'accés a pàgines web de tercers que contingui aquesta pàgina té una finalitat informativa per a l'usuari. L'empresa no es fa responsable dels danys que es puguin produir per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts o serveis dels enllaços a pàgines web de tercers.

A través d'aquest web es poden oferir serveis o productes que poden estar subjectes a condicions particulars que, si escau, substitueixen i/o completen i/o modifiquen aquest Avís legal. Les condicions addicionals esmentades s'inclouran en aquest document.

L'ús que feu d'aquesta pàgina web és únicament i exclusivament responsabilitat vostra, excepte en aquells casos en què siguin aplicables les corresponents disposicions legals.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web, els dissenys, logotips, textos, programari, tecnologia i altres continguts, són titularitat de l'empresa i estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial vigents. Així mateix, aquells continguts aliens al prestador que puguin aparèixer en aquest lloc web estan protegits per la llei i pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir pel que fa a aquests. En qualsevol cas, el prestador disposa de l'autorització expressa i prèvia d'aquests.

Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, del contingut d'aquesta pàgina web, sense l'autorització prèvia per escrit de l'empresa. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Per fer qualsevol tipus d'observació quant a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu emplenar el formulari de contacte d'aquest lloc web o escriure un correu a l'adreça electrònica proporcionada en aquestes condicions legals.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o qüestió relacionada amb aquest lloc web, les parts acorden sotmetre's expressament a la legislació espanyola.